Jako sprzedawcę uznaje się:

Auto-Moto-Expert
Paweł Babiszewski
ul. Rolnicza 32
22-400 Zamość
Polska
NIP: 922-237-80-28
REGON: 060648183

Tel: 504 139 363

oraz jego stronę internetową:

www.adventuresklep.pl


Jako Klienta uznaje się osobę, do której adresowany jest niniejszy regulamin.

1. Warunki ogólne:

Poniższe warunki odnoszą się do dostawy produktów zamieszczonych na tej stronie, którą zapewnia sprzedawca zwany Adventure Sklep, do osoby kupującej te produkty nazywanej klientem.

2. Cena:

Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Za towary wysłane za granicę( od momentu przekazania kurierowi z państwa docelowego ), sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podatki narzucone przez tamtejsze urzędy.

3. Płatność:

Opłata musi być uiszczona w PLN.

Preferowana zapłata to przelew bankowy, dane do przelewu są udostępniane indywidualnie.


4. Rozliczenia VAT:

Adventure Sklep jest płatnikiem VAT.

Wystawiamy automatycznie paragon, na życzenie fakturę VAT


5. Przekazanie własności produktu:

Adventure Sklep pozostaje właścicielem nabytych przez Klienta dóbr, do momentu uiszczenia przez Klienta należnych opłat oraz zaksięgowania tych opłat na koncie sprzedawcy.

6. Dostawa:

Obowiązuje stała opłata za przesyłkę, w wysokości 20,00 PLN brutto, bez względu na wagę oraz rozmiary przesyłki.

Przewidywana data dostawy jest orientacyjna, jednakże celem sklepu jest dostawa w przeciągu dziesięciu dni roboczych.
Jeśli jakieś z produktów zamówionych przez klienta będą na magazynie w momencie złożenia zamówienia, będą one wysłane najszybciej, jak to możliwe.

6.1 W przypadku produktów nie będących na magazynie sklepu w momencie złożenia zamówienia, będą one wysłane w momencie otrzymania ich od producenta.
Adventure Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki opóźnionej lub braku dostawy wynikłej z winy producenta.

6.2 Zamówienia są doręczane prze Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie.
Adventure Sklep zastrzega sobie prawo do podniesienia opłaty za przesyłkę, w wyniku podwyższenia opłat przez w/w. firmy kurierskie.

7. Odpowiedzialność:

Adventure Sklep nie ponosi odpowiedzialności w wypadku zagubienia / niedostarczenia towaru przez firmę kurierska.
Adventure Sklep nie odpowiada za sprzedany towar od momentu opuszczenia siedziby firmy.

7.1 W przypadku otrzymania uszkodzonego towaru, zwrot pieniędzy lub wymiana towaru będzie zaakceptowana tylko w wypadku odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu, do siedziby Adventure Sklep w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
Zwrot pieniędzy nie jest gwarantowany i podlega dyskrecji Adventure Sklep.

7.2 W przypadku stwierdzenia uszkodzonego opakowania / produktu podczas doręczenia przez w/w. firmy kurierskie, obowiązek odmówienia przyjęcia przesyłki należy wyłącznie do Klienta.
Jeśli nastąpi taki przypadek, należy niezwłocznie zwrócić się do Adventure Sklep w celu złożenia zażalenia, które Adventure Sklep prześle do firmy kurierskiej odpowiedzialnej za przesyłkę.

7.3 Brak podania niezbędnych lub podanie fałszywych danych może doprowadzić do postępowania sądowego ze strony firmy kurierskiej względem Klienta zgłaszającego zażalenie Klienta.
Adventure Sklep zastrzega sobie prawo odmówienie przyjęcia zażalenia.

8. Akceptacja towaru:

Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru po otrzymaniu przesyłki.
W razie nie powiadomienia Adventure Sklep o chęci zwrotu towaru w ciągu 14 dni, Sprzedawca uznaje, że dostarczony towar spełnia wymogi / oczekiwania Klienta.
Po 14 dniach od dostarczenia towaru Adventure Sklep nie akceptuje żadnych zwrotów.

9. Zwrot towaru:

Towar podlega zwrotowi w terminie podanym w punkcie 7.
W ciągu terminu zwrotu podanego w punkcie 7, Klient zobowiązany jest zwrócić towar na adres Sprzedawcy:

Auto-Moto-Expert

ul. Rolnicza 32

22-400 Zamość
Polska


9.1 W przypadku niezachowania powyższej procedury Sprzedawca nie zaakceptuje zwrotu towaru.

Każdy towar otwarty lub w jakikolwiek sposób zniszczony w tranzycie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, nie będzie podlegał zwrotowi pieniędzy ani wymianie.
Zaleca się wysłanie towaru przesyłką ubezpieczoną, z potwierdzeniem nadania oraz odbioru.

9.2 W przypadku zwrotu towaru spowodowanego defektem producenta Klient ma prawo do uzyskania zwrotu pieniędzy lub wymiany towaru.
Towar taki musi być najpierw zwrócony, przy zachowaniu procedury z punktu 8, zanim możliwy będzie zwrot pieniędzy lub wymiana.

9.3 W przypadku niezadowolenia Klienta z towaru lub złożenia pomyłkowego zamówienia, Klient ma prawo do częściowego zwrotu pieniędzy.

Towar taki musi być najpierw zwrócony, przy zachowaniu procedury z punktu 8, zanim możliwy będzie zwrot pieniędzy.

9.4 W przypadku gdy Klient odmówi odebrania, z jakiegokolwiek powodu, wysłanego towaru od pracownika firmy kurierskiej, Sprzedawca zaoferuje ponowne wysłanie towaru, za ponownym naliczeniem i uprzednim pobraniem kosztów wysyłki, lub zwróci koszty zamówionego towaru, uprzednio pomniejszone o koszty wysyłki.

10. Anulowanie zamówień:

Anulowanie zamówienia będzie akceptowane tylko przed wysłaniem towaru oraz przy zachowaniu poniższej procedury.

10.1 W przypadku gdy zamówienie zostanie anulowane po wysłaniu towaru do Klienta, obowiązuje tutaj punkt 8 ( 8.3 ).
W razie niezachowania procedury zwrotu z punktu 8 ( 8.3 ) zamówienie będzie traktowane jako ważne a Klient będzie odpowiedzialny płatność za zamówienie w całości.

10.2 Dyspozycję anulowania zamówienia można zgłaszać poprzez zakładkę "Kontakt" lub telefonicznie.

11. Prywatność:

Wszystkie informacje przesyłane przez Adventure Sklep są zabezpieczone ( o ile pozwala na to przeglądarka internetowa ).
Jeśli Klient nie życzy sobie pozostania w bazie klientów Adventure Sklep, uprasza się o skontaktowanie ze Sprzedawcą na piśmie droga pocztowa lub elektroniczna, na adres podany w zakładce "Kontakt".

Proszę zauważyć, ze Adventure Sklep nie przechowuje w swojej bazie danych, danych kart debetowych ani kredytowych.
Jedyne informacje przechowywane to imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz adres e-mail.
Powyższe informacje mogą być użyte do celów marketingowych wyłącznie przez Auto-Moto-Expert.

12. Umowa licencyjna:

Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich umów licencyjnych dostarczonych przez właścicieli praw autorskich.
Auto-Moto-Expert nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie oferowanych produktów przez Klienta lub osoby trzecie.
Wszystkie znaki towarowe umieszczone na www.adventuresklep.pl należą do ich zarejestrowanych właścicieli i nie mogą być kopiowane bez uzyskania uprzedniej zgody.

13. Prawo:

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem RP.
Każda osoba próbująca dokonać nieuczciwej transakcji kartą płatnicza będzie ścigana przez polski wymiar sprawiedliwości, bez żadnego wyjątku.

14. Zarejestrowany adres firmy:

ul. Rolnicza 32

22-400 Zamość

Polska

Wszystkie opisy produktów zamieszczonych na stronie Adventure Sklepu są własnością Paweła Babiszewskiego i bezwzględnie nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, za wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie uzyskane pisemne pozwolenia od właściciela Adventure Sklepu - Auto-Moto-Expert Pawła Babiszewskiego.